Thời sự Thứ năm, 18/05/2017 14:12

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội của trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành ủy tại 63 điểm cầu. Tại Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhận thức về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có kế thừa các kinh nghiệm và kết quả của gần 15 năm liên tục thực hiện việc học và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở địa phương, đơn vị.

Đối với Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, quan trọng: các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát tình hình cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Việc học tập và làm theo được gắn với việc phát động các phong trào thi đua.

Việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị là 1 trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các xã có tính chất đặc thù tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến: tình nguyện hiến tặng giác mạc, hiến đất, hiến công, hiến của xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, giúp dân thu hoạch lúa khi gặp mưa bão...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ đã tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ giao tiếp, ứng xử hòa nhã, xử lý công việc nhanh, hiệu qủa, hạn chế việc gây phiền hà, sách nhiễu, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. Qua đó góp phần làm chuyển biến tích cực đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng cho 28 tập thể, 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh Ninh Bình có 1 tập thể là Đảng bộ Công an tỉnh được khen thưởng. Tại hội nghị ở điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Đảng bộ Công an tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ sau 1 năm đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là 1 nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, các nghị quyết về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Cả hệ thống chính trị phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn.

Các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác; phát huy vai trò của hoạt động văn học, nghệ thuật trong việc học và làm theo Bác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở báo cáo sơ kết của trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh ủytriển khai ở địa phương sao cho việc thực hiện Chỉ thị ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải xác định rõ việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị là thể hiện tấm lòng tôn kính đối với Bác Hồ. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong chuỗi các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội.

Sau hội nghị này Ban Tuyên giáo và các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị để có thêm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác được tôn vinh, khen thưởng.

Phan Hiếu-Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả