Thời sự Thứ ba, 10/04/2018 16:45

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Ngày 10/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương;  lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Hội VHNT tỉnh; đại diện các chi hội VHNT các huyện, thành phố; một số đại biểu văn nghệ sỹ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Trong 10 năm qua, hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh đã có nhiều đổi mới. Hội VHNT tỉnh phát triển nhanh về tổ chức, số lượng hội viên và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội hiện có gần 200 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Hội VHNT tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành Trung ương, liên kết với 12 Hội Văn học nghệ thuật khu vực miền Bắc tổ chức nhiều hội thảo, các đợt thực tế sáng tác được Trung ương, các Hội VHNT bạn đánh giá cao.

Trong hoạt động sáng tác, đội ngũ văn nghệ sỹ đã bám sát định hướng chính trị của Đảng, sáng tạo nhiều tác phẩm có nội dung tư tưởng nghệ thuật tốt, đề cập sâu đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội, góp phần mang đến một cái nhìn đa đạng, đa diện, sâu sắc hơn về cuộc sống. Trong 10 năm tỉnh Ninh Bình có nhiều tác giả, tác phẩm đã đạt giải cao trong khu vực và toàn quốc, góp phần nâng tầm, tạo nên vị thế của VHNT Ninh Bình so với bạn bè cả nước.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng ngày càng sôi động, cả tỉnh hiện có hơn 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ, với gần 5.000 diễn viên quần chúng không chuyên tham gia sinh hoạt. Mô hình tổ chức câu lạc bộ, đội văn nghệ hoạt động khá hiệu quả góp phần to lớn làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những nguồn lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện con người. Từ trước đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vai trò to lớn của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Nghị quyết 23.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Nghị quyết 23.

Nhìn lại 10 năm qua có thể thấy rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW đảm bảo nghiêm túc, bài bản, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở; đã làm cho cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ và nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn, đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật, nhất là đã ý thức được tính đặc thù của hoạt động văn học, nghệ thuật để có thái độ lãnh đạo, quản lý khoa học, linh hoạt, phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị để thực hiện Nghị quyết 23 một cách hiệu quả, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhất là Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”;

Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật phát triển phong phú, mạnh mẽ. Đặc biệt, khuyến khích văn nghệ sỹ coi trọng hiệu quả xã hội, thẩm mỹ của văn học, nghệ thuật, phát huy tối đa sức ảnh hưởng của văn học, nghệ thuật đến đông đảo quần chúng nhân dân trong việc khẳng định cái mới, cái tích cực và phê phán những cái tiêu cực, xấu xa cản trở sự phát triển của đất nước.

Xây dựng và phát triển Tạp chí Văn học nghệ thuật để đưa tạp chí thực sự trở thành cơ quan ngôn luận, diễn đàn của đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Coi trọng sử dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình văn hoá, nghệ thuật; hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

Quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của các câu lạc bộ văn học, nghệ thuật ở cơ sở. Đặc biệt, có các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để “Khuyến khích nhân dân sáng tạo, truyền dạy các môn nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Ninh Bình; nghiên cứu, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn học, nghệ thuật của tỉnh. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của doanh nghiệp, của nhân dân trong tổ chức các sự kiện, hoạt động văn học nghệ thuật. Nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩmVHNT phục vụ các nhu cầu của nhân dân và nhu cầu đa dạng của du khách...  

Tại hội nghị có 11 tập thể và 16 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phương Nam- Minh Quang

 

 

 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả