Chính trị Thứ tư, 16/05/2018 15:01

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị và phát biểu tham luận. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thẻ chính trị-xã hội cấp tỉnh; đại biểu một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; trưởng, phó Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo sơ kết do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nêu rõ: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong đó thể hiện rõ nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQvn và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp... Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực cụ thể hơn; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng.

Báo cáo cũng nêu những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 và nêu lên phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời thời gian tới: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự đồng tình nhất trí với việc Trung ương chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và những nội dung nêu trong báo cáo sơ kết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khái quát việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; nêu những việc làm và kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được, đồng thời khẳng định: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạo ra những chuyển biến quan trọng, toàn diện: Tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tạo sinh khí mới rất tích cực trong học tập và làm theo Bác. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường, góp phần quan trọng giúp Ninh Bình có bước phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong những năm vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới cần được đẩy mạnh hơn nữa. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện các nghị quyết của TƯ Đảng; coi trọng sự gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên...

Đồng chí đặc biệt lưu ý phải làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, gương tập thể, cá nhân điển hình và công tác biểu dương, khen thưởng, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05.

Xuân Trường- Trường Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa hoa gọi tháng tư về…
Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả