Thời sự Thứ ba, 15/05/2018 14:36

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng...

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thực sự đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, đồng thuận thực hiện.

Công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó chỉ tiêu về số người tham gia BHYT vượt chỉ tiêu của Đảng và Chính phủ giao. Toàn tỉnh có trên 850 nghìn người tham gia BHYT, tăng trên 260 nghìn người, tăng trên 51% so với thời điểm 2012, đạt 88,6% so với số dân toàn tỉnh, vượt 9,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 3,2% so với chỉ tiêu tỉnh đề ra. Đưa Ninh Bình từ tỉnh có tỷ lệ dân số tham gia BHYT thấp trở thành tỉnh có tỷ lệ dân số tham gia BHYT cao trong cả nước (bình quân cả nước hiện nay là 85,57%).

Số người tham gia BHXH năm 2017 là trên 105 nghìn người, tăng trên 35 nghìn người so với năm 2012, tăng trên 51%, đạt 17,5% số người trong độ tuổi lao động. Số thu toàn tỉnh năm 2017 là trên 2 nghìn tỷ đồng, đạt trên 104% kế hoạch, số thu 5 năm qua luôn tăng từ 9,3-29,8%. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã đảm bảo KCB BHYT cho hơn 7 triệu lượt người, với tổng số tiền quỹ BHYT chi trả gần 3,2 nghìn tỷ đồng…

Đặc biệt, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong toàn tỉnh về BHXH, BHYT đã được nâng lên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện. Quyền lợi của người tham gia BHYT, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ được tập trung triển khai thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH được quan tâm đẩy mạnh… Qua đó tạo nên sức mạnh, động lực để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh và đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.; khẳng định, trong những năm qua, chính sách BHXH, BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội được tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả.

Cùng với thực hiện theo đúng chính sách của Trung ương, tỉnh Ninh Bình đã có thêm nhiều chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ và mua mới thẻ BHYT cho các đối tượng, như hộ nghèo, cận nghèo; HSSV; người từ 75 tuổi đến 79 tuổi chưa có thẻ BHYT; bệnh nhân HIV/AIDS, hộ nông, lâm, ngư nghiệp….

Mặc dù đạt được nhiều chỉ tiêu, kết quả cao, nhưng công tác BHXH, BHYT vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế, các chỉ tiêu về BHXH, BHYT đạt được chưa bền vững; số người tham gia BHXH còn đạt thấp so với bình quân chung cả nước, tình trạng bội chi Quỹ KCB BHYT còn ở tốp cao trong cả nước…

Để làm rõ những bài học kinh nghiệm, những kết quả đạt được, đề ra giải pháp nâng cao các chỉ tiêu còn đạt thấp, chưa bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội cần tổ chức hội nghị sơ kết riêng, gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vừa được thông qua. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện quyết liệt, linh hoạt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giúp người lao động, người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, vai trò to lớn của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, từ đó nghiêm túc triển khai, thực hiện, tạo niềm tin cho nhân dân khi tham gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 21.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 21.

Ngành BHXH cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó phát huy vai trò của cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã, phường, các đại lý thu trong việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình, xem đây là biện pháp cơ bản để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia. Phối hợp với ngành Y tế nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là y tế cơ sở để phục vụ nhu cầu ngày càng cao về khám chữa bệnh BHYT của người dân, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, nhất là những hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT của người lao động và các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, đảm bảo giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT đối với người thụ hưởng…

Tại hội nghị, 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Mỹ Hạnh- Minh Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa hoa gọi tháng tư về…
Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả