Thời sự Thứ năm, 31/10/2019 15:13

Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương

Sáng 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương.Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT & TH tỉnh đến các địa phương, đơn vị và cấp cơ sở.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Uỷ viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung của Kết luận số 55-KL/TƯ của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm về: tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cập trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số…

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghe quán triệt những nội dung chính trong Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nghe quán triệt Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Với 15 điều, Quy định này nêu rõ các quy định đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực. Chỉ rõ những hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, cũng như trách nhiệm, biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi này.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã giới thiệu các nội dung Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc quán triệt triển khai nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tạo thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đây là những nội dung lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay.

f
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong thời gian tới, để tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức cho số đảng viên chưa có điều kiện tham gia học tập, quán triệt tại hội nghị này được nghiên cứu học tập bằng hình thức phù hợp, hoàn thành trong tháng 11/2019.

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 50 và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 03/11/2019 để hoàn thiện, ban hành triển khai thực hiện.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao danh dự, lòng tự trọng, hình thành văn hóa, môi trường lành mạnh trong bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; lên án mạnh mẽ việc chạy chức, chạy quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong công tác cán bộ.

Đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo tổ chức cơ quan, đơn vị; coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm là lương tâm, lòng tự trọng của người có thẩm quyền trong công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Các cấp ủy, chính quyền cần công khai, minh bạch công tác quy hoạch cán bộ, công khai chương trình hành động của người ứng cử để nhân dân và đảng viên tham gia giám sát. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về thực hiện Chỉ thị 36, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai đồng bộ các biện pháp, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về ma túy...

Đào Duy - Đức Lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả