Thời sự Thứ hai, 04/12/2017 15:58

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Sáng ngày 4/12, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XXI) tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các Báo cáo: kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, cùng sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, của quân và dân trong tỉnh, do đó năm 2017 tỉnh đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Một số chỉ tiêu phấn đấu tăng cao được đề ra, đó là GRDP đạt 8,21%; GRDP bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất/1ha canh tác đạt 115 triệu đồng; thu ngân sách đạt 7.966 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,25%; phấn đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới...

Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra 4 nhóm giải pháp chính: Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ; phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài 4 nhóm giải pháp trên, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp cụ thể trong thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, nông nghiệp; đào tạo nghề, an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới và giải quyết nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới...

Tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng; kết quả chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở thống nhất ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định và đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Đó là nhờ sự đoàn kết, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đã huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra, sản xuất nông nghiệp vượt khó và hoàn thành kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đã quan tâm nhiều hơn đến đối tượng chính sách, người có công, người nghèo. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều điểm nhấn, đã thực hiện tốt chủ đề năm 2017, duy trì tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đã thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính ở thành phố Ninh Bình và huyện Yên Khánh. Đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù. Hoạt động của các cấp chính quyền, HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế trong triển khai lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí đề nghị các cấp, ngành thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra như trong dự thảo báo cáo. Đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm 2018 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu".

Trong sản xuất nông nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, ngành phối hợp từng bước xây dựng các mô hình, sản phẩm theo chuỗi, có chỉ dẫn địa lý.

Trong sản xuất công nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã được chấp thuận đầu tư. Tiếp tục các giải pháp thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghệ sạch.

Trong phát triển du lịch, ngành du lịch cần chủ động tham mưu, tổ chức một số hoạt động, việc làm có trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện, tạo sự đột phá, gia tăng của ngành kinh tế này.

Cùng với đó cần quan tâm làm tốt công tác văn hóa, xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; quan tâm giảm nghèo bền vững; giữ vững và có nhiều điểm sáng trong an ninh trật tự xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Mai Lan – Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An
Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả