Thời sự Thứ tư, 31/01/2018 14:33

Hội nghị Ban chỉ đạo 94, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh

Sáng 31/1, Ban chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh (Ban chỉ đạo 94); Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; trưởng các ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; thành viên các ban chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo 94 đã tích cực tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp giữa phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo với tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa cho nhân dân; coi trọng và chỉ đạo thực hiện tốt việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo chiều hướng và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nhanh nhạy, kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đối với hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, năm vừa qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại.

Trong đó, công tác định hướng tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên triển khai tới cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông tiếp tục được quan tâm đầu tư có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Đặc biệt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại được đẩy mạnh thông qua hội nghị, hội thảo, các đoàn công tác, phóng viên nước ngoài đến làm việc tại Ninh Bình; tuyên truyền thông qua các lễ hội, cuộc thi, triển lãm nghệ thuật của tỉnh; thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc với các đối tác nước ngoài.

Hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh: doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu tăng 22%; toàn tỉnh có 53 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động với tổng mức đầu tư đăng ký 1.159 triệu USD…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: đối với Ban chỉ đạo 94, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động phòn ngừa, không để bị lôi kéo, kích động;

Ttập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng internet, các trang blog cá nhân, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán tài liệu, đưa thông tin sai sự thật trên báo chí, việc phát ngôn tùy tiện gây hoài nghi, bức xúc trong dư luận nhân dân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập tổ công tác giúp Ban chỉ đạo 94 của tỉnh viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, địa đặt chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, an ninh tôn giáo.

Đối với Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị: cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong nước, trong tỉnh;

Tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo và tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Ninh Bình đến bạn bè quốc tế. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền thông tin đối ngoại; tăng cường xuất bản, phát hành các ấn phẩm, đĩa hình đảm bảo yêu cầu cả về lượng và chất; tổ chức triển lãm, hoạt động văn hóa-nghệ thuật, hội thảo, hội chợ phục vụ công tác thông tin đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Đào Duy- Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả