Xây dựng Đảng Thứ sáu, 03/02/2017 08:08

Học và làm theo Bác: Nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo

Sau 5 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa XI), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục bước vào đợt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/T.Ư ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Điều đó cho thấy tính hiệu quả cũng như sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ trương lớn này đã và đang được Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Hội thi thuyết trình về nếp sống văn hoá công sở do Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với các công đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh uỷ tổ chức. Ảnh: Thế Minh
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Hội thi thuyết trình về nếp sống văn hoá công sở do Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với các công đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh uỷ tổ chức. Ảnh: Thế Minh

Từng bước nâng cao chất lượng, nội dung thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”

Tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - đơn vị có số lượng tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách hàng ngày khá lớn. Do đó, việc thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở” được Đảng ủy, lãnh đạo Sở chú trọng triển khai trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Cùng với việc tổ chức học tập nghiêm túc nội dung chuyên đề, mỗi đảng viên đều có đăng ký thi đua gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, nếp sống văn hóa công sở tại Sở đã có nhiều chuyển biến: Sở đã hoàn thiện 95 thủ tục hành chính của ngành ở cả 3 cấp, đang trình UBND tỉnh ban hành. Hoàn thiện tin học hóa văn phòng, đưa phần mềm quản lý văn bản vào vận hành. Cảnh quan cơ quan, văn phòng được giao cho Đoàn thanh niên đảm nhận dọn dẹp nên sạch sẽ, khang trang, các phòng làm việc được sắp xếp lại gọn gàng, khoa học. Cơ quan duy trì tốt quy tắc ứng xử văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức đối với khách đến làm việc…

Đặc biệt, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Ban Chấp hành Công đoàn và Văn phòng Sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cá nhân đều lập sổ công tác theo dõi công việc hàng ngày, hàng tuần báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết công việc được giao. Mỗi tháng, lãnh đạo các phòng chuyên môn theo dõi, đánh giá kết quả của cán bộ, công chức, viên chức, lấy đó làm kết quả để bình xét thi đua cuối năm.

Ngay từ bước học tập, quán triệt chuyên đề “Nếp sống văn hóa công sở”, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh đã tích cực, thẳng thắn phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận về vai trò và sự cần thiết phải xây dựng nếp sống văn hóa công sở, tập trung vào 3 nội dung chính: thực hiện tốt chế độ công vụ, cách ứng xử và đảm bảo môi trường làm việc tại công sở. Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt có chiều sâu, hiệu quả cao. Sau sinh hoạt chuyên đề, nhiều đơn vị đã xây dựng và ban hành quy định thực hiện văn hóa công sở gồm nhiều nội dung thiết thực như: tham gia đọc báo 15 phút đầu giờ sáng hàng ngày, mặc đồng phục vào sáng thứ hai đầu tuần, tích cực đi cơ sở để hướng dẫn, trao đổi, tìm hiểu, học tập từ thực tiễn, thực hiện “đi báo việc, về báo công”…

Ngay trong việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã lựa chọn những nội dung đăng ký phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của mỗi cá nhân. Để từ việc học tập, trách nhiệm nêu gương, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại các cơ quan hành chính, các ngành đã có sự chuyển biến rõ trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung giải quyết những kiến nghị của nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện chuyên đề “Nếp sống văn hóa công sở” rất đúng và trúng, thực sự cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị chuyển biến rõ nét, tác phong, lề lối làm việc khoa học, trách nhiệm, gần dân, sát dân. Trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Qua đó góp phần từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm…

Triển khai sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Bắt đầu từ thứ hai, ngày 7-11-2016, theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, tại các đơn vị làm thí điểm gồm: các cơ quan làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Chính trị tỉnh; Thành ủy Ninh Bình; Thành ủy Tam Điệp; Huyện ủy Hoa Lư đã diễn ra buổi chào cờ đầu tuần xúc động, ý nghĩa. Được chứng kiến giây phút thiêng liêng khi cùng tập thể cơ quan đứng dưới cờ Tổ quốc tại trụ sở liên cơ quan Tỉnh ủy thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị, nhất là được nghe câu chuyện về Bác có tên gọi “Thời gian quý báu lắm”, đồng chí Đinh Trần Trung, đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: Qua buổi chào cờ, cá nhân tôi cảm nhận được sự trang nghiêm, lòng tự hào dân tộc khi đứng dưới cờ Tổ quốc. Sau khi nghe câu chuyện “Thời gian quý báu lắm”, tôi nhận thấy sự cần thiết phải tiết kiệm vật chất và sắp xếp thời gian một cách khoa học để đạt hiệu quả cao trong công việc, thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở.

Qua 3 tháng làm điểm ở một số đơn vị cho thấy sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đón nhận với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao. Đồng chí Đinh Công Toản, Bí thư Thành ủy Tam Điệp cho biết: Việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần với những nội dung cụ thể, nhất là được nghe kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Do đó, ngay từ buổi chào cờ đầu tiên của tháng 11-2016, Thành ủy đã chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức chào cờ để tạo khí thế mới cho đầu tuần làm việc, đưa việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần vào nền nếp.

Thực hiện chủ trương này, tại buổi sinh hoạt chính trị đầu tiên, ngoài 15 cơ quan, đơn vị làm điểm còn có 5 đơn vị là: huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô và Kim Sơn cũng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Sau 3 tháng triển khai tại các đơn vị làm điểm, từ thứ hai, ngày 6-2-2017 toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị từ tỉnh đến cấp xã sẽ tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa, tác động đến tư tưởng, tình cảm, ý thức trách nhiệm trước công việc được giao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phan Hiếu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả