Thời sự Thứ sáu, 09/11/2018 15:15

Hoa Lư triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 9/11, BTV Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị triển khai các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trong đó nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2020, quán triệt, triển khai chủ trương bố trí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Mỗi nhiệm kỳ đổi mới từ 35-40% số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở, chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng phát triển. Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Đến năm 2030, từ 15-20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện dưới 40 tuổi, từ 10-15% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên BTV cấp ủy cấp huyện, cấp xã dưới 40 tuổi.

Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” của Huyện ủy Hoa Lư đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn động lực cho cải cách chính sách tiền lương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

BTV Huyện ủy Hoa Lư cũng xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về:tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm tự nguyện; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể vào các kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy để triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Thùy Phương- Anh Tuấn


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả