Xây dựng Đảng Thứ năm, 07/09/2017 14:41

Hoa Lư tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa VIII)

Ngày 7/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn.

Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong sự nghiệp đổi mới. Các cấp ủy đảng trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ.

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo dân chủ. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; đã chú trọng đưa vào quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, từ đó chuẩn bị tốt công nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp và đại hội các tổ chức chính trị- xã hội cũng như kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã cử trên 500 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; hơn 9.000 lượt cán bộ được cử đi học lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã rà soát, bổ sung quy hoạch 36 đồng chí BCH Đảng bộ huyện, 13 đồng chí quy hoạch các chức danh chủ chốt của huyện…

Việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, chặt chẽ, phù hợp với tiêu chuẩn từng chức danh. Các cấp ủy đã chủ động trong việc bố trí, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ổn định, phát huy hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được nâng lên và từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.

Khải Hoàn


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả