Nông nghiệp- Nông thôn Thứ tư, 04/04/2018 09:12

Hoa Lư sau hơn một năm đạt chuẩn Huyện nông thôn mới

Năm 2016, huyện Hoa Lư có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2410/QĐ-TTg công nhận huyện Hoa Lư là huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh Ninh Bình, đồng thời cũng là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM theo tiêu chí mới. Sau hơn 1 năm được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, huyện Hoa Lư ngày càng phát triển, mang một diện mạo mới, khởi sắc và tươi sáng hơn. Hiện cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp để phát huy tốt thành quả xây dựng NTM trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục xây dựng NTM theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Một góc thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư). Ảnh: T.M
Một góc thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư). Ảnh: T.M

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM

Xã Ninh Vân được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015, xác định đây chỉ là thành tích bước đầu nên ngay sau khi hoàn thành xây dựng NTM, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực tập trung xây dựng các thôn kiểu mẫu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, cải thiện môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh....

Theo ông Đỗ Khắc Khoát, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân: Trong phát triển cơ sở hạ tầng, Ninh Vân ưu tiên nâng cấp, sửa chữa, làm mới các tuyến đường trục xã, liên thôn, xóm, đường giao thông, thủy lợi nội đồng, trường học, nhà văn hóa. Với đặc trưng là xã nghề, Ninh Vân tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đồng thời nâng cao hoạt động và quản lý làng nghề, đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả gắn với công tác bảo vệ môi trường. Nghề chế tác đá mỹ nghệ đã có sự phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân ở Ninh Vân. 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 65 doanh nghiệp và hơn 400 tổ hợp tác sản xuất, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động, trong đó có 3.000 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Địa phương phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển cụm làng nghề giai đoạn I, đã thu hút trên 70 hộ vào sản xuất tập trung và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn II. Việc phát triển ngành nghề đã đẩy mạnh phát triển kinh tế của Ninh Vân, giá trị sản xuất từ tiểu thủ công nghiệp, làng nghề luôn chiếm tỷ trọng lớn, trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Khác với Ninh Vân, xã Trường Yên có thế mạnh phát triển kinh tế chủ yếu từ lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho biết: Hàng năm có hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, chiêm bái Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư. Ước tính lĩnh vực du lịch dịch vụ chiếm 80% cơ cấu kinh tế của xã.

 Chính vì vậy, ngoài tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí NTM, Trường Yên đặc biệt quan tâm đến vấn đề văn minh và môi trường các khu, điểm du lịch để tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của người dân, Trường Yên còn đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái như: Quy hoạch lại các ki ốt bán hàng, xây dựng các biển nội quy quy định vứt rác thải, bố trí lực lượng lao động thường xuyên làm công tác vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường tại khu du lịch, quy hoạch điểm bán sản phẩm đặc sản thịt dê, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của du khách... 

Nhờ làm tốt công tác vệ sinh môi trường và vấn đề văn minh du lịch, khách du lịch đến với các khu, điểm du lịch của Trường Yên ngày càng nhiều. Kéo theo đó là ngành nghề, dịch vụ phát triển và thu nhập cho người dân được nâng cao. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/người/năm tăng 6 triệu đồng so với năm về đích NTM (năm 2015). Bên cạnh việc quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường và xây dựng nếp sống văn minh du lịch, Trường Yên còn tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nông nghiệp với nhiều mô hình hiệu quả (mô hình lúa - cá, mô hình sản xuất lúa giống, mô hình kinh tế trang trại...) và tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí còn lại, phấn đấu đưa chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng đi lên theo hướng bền vững.

Xây dựng NTM theo hướng văn minh, hiện đại

Cuối năm 2016 đã đánh dấu bước ngoặt mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoa Lư khi trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh và cũng là huyện NTM đầu tiên của cả nước theo tiêu chí mới. 

Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng cũng đặt ra cho Hoa Lư nhiều trách nhiệm để làm sao vừa phát huy tốt thành quả xây dựng NTM góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Ông Bùi Duy Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết: Ngay sau khi trở thành huyện NTM, huyện Hoa Lư đã và đang tiếp tục nỗ lực triển khai các pháp xây dựng NTM theo hướng văn minh, hiện đại gắn với phát triển đô thị. Hoa Lư đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hoa Lư phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được mục tiêu trên, Hoa Lư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến xã, thôn tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Địa phương cũng chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tràng An. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, coi đây là mũi nhọn, là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng 2 cụm công nghiệp làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (30,64 ha) và thêu ren Ninh Hải (5-10ha) trong giai đoạn 2017-2020 để phát triển nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động trở thành điểm sáng du lịch về an toàn, an ninh trật tự với kết cấu hạ tầng hiện đại trong năm 2018.

Về sản xuất nông nghiệp, Hoa Lư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sản xuất công nghệ cao trên cơ sở liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tiêu thụ và chế biến nông sản. 

Trong đó trọng tâm là hỗ trợ xây dựng các khu sản xuất nông nghiệp sinh thái ở các xã Ninh Xuân, Ninh Hải, Trường Yên; tổ chức quy hoạch xây dựng một số khu nông nghiệp công nghệ cao ở các xã ven đô Ninh Hòa, Ninh An, Ninh Mỹ, Ninh Thắng; đẩy mạnh chuyển đổi đất lúa canh tác kém hiệu quả sang sản xuất lúa – cá và nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch với con nuôi có giá trị kinh tế cao (cá trắm đen, cá rô Tổng trường, cá Trầu tiến vua; cá quả đồng, ba ba...) ở các xã có điều kiện như Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Hải, Ninh Thắng. Địa phương tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại tổng hơp: Trồng trọt – chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản với cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị trường du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm (câu cá, làm vườn, nghỉ dưỡng…) và nhu cầu sinh hoạt đô thị ở các xã.

Với những giải pháp đã đưa ra, thời gian tới, công tác xây dựng NTM của Hoa Lư sẽ được nâng cao hơn nữa về chất lượng, qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động tối đa vật chất, tinh thần của cộng đồng xã hội trong xây dựng NTM theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Giáng Hương


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả