Thời sự Thứ hai, 04/09/2017 10:35

Hoa Lư chú trọng xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh

Những năm qua, huyện Hoa Lư đã triển khai thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có kết quả Hoa Lư là huyện về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh theo tiêu chí mới. Để có được kết quả đó, việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh là một trong các giải pháp, là cơ sở để các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Giao dịch tại bộ phận “Một cửa” của UBND huyện Hoa Lư. Ảnh: Trường Giang
Giao dịch tại bộ phận “Một cửa” của UBND huyện Hoa Lư. Ảnh: Trường Giang

Ngay từ công tác chuẩn bị nhân sự cho các kỳ đại hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cho đến kiện toàn tổ chức bộ máy tại cơ sở. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo và các quy định của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát, xây dựng quy hoạch để đảm bảo đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm, được bầu… đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị. Công tác cán bộ đã được các cấp ủy quan tâm sát sao nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác. Do đó, từ việc tuyển dụng, sắp xếp đến đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, dân chủ, khách quan, công bằng. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Do đó, nhiều đồng chí đã hoàn thiện kiến thức, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, đối với công chức cấp xã, tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định là trên 92%. Đã có gần 34% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ thạc sỹ, đại học, cao đẳng…

Cùng với việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, huyện Hoa Lư còn quan tâm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động của bộ phận “một cửa”, tạo thuận lợi cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Trụ sở làm việc của các xã, thị trấn đều được đầu tư xây dựng khang trang, trang bị phương tiện làm việc đầy đủ. Đặc biệt, những năm qua, huyện Hoa Lư đã tập trung đổi mới phương thức làm việc và khắc phục sự chồng chéo về chức năng, thẩm quyền; thể chế hóa các quy định về lề lối, phương pháp làm việc của tập thể, cá nhân, nhất là các quy định về phối hợp công tác giữa các cơ quan hành chính với nhau, để từ đó xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ quy định của Chính phủ, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc theo quy chế mẫu của Chính phủ và thực hiện việc xây dựng, phê duyệt cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tại các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức còn chấp hành theo các quy định của Quy chế văn hoá công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc. Cấp ủy các xã, thị trấn đã chú trọng triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chủ đề năm công tác 2017 về nêu gương. Do đó, bản thân mỗi cán bộ, công chức cấp xã đã có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở, có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. Kết quả này đã góp phần khắc phục được tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn còn chú trọng xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị ở các thôn, xóm, phố. Nhận thức rõ đội ngũ cán bộ thôn, xóm, phố có vai trò quan trọng trong việc gắn kết mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, là “cầu nối” giữa Đảng với dân, việc lựa chọn, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở công khai, tôn trọng ý kiến của đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã lựa chọn được những người có năng lực, uy tín, gương mẫu và nhiệt tình với công việc để bố trí là trưởng thôn, xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các hội, đoàn thể... Đội ngũ cán bộ không chuyên trách đã góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện hòa giải thành công các mâu thuẫn, bất hòa, các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là đội ngũ truyền tải nhanh nhất, hiệu quả nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, theo kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở, 100% chính quyền xã, thị trấn của huyện Hoa Lư đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả