Thời sự Chủ nhật, 04/11/2018 01:38

Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 ở Lai Thành

Thời gian qua, xác định việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Lai Thành (Kim Sơn) đã triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp. Nhờ đó từ vùng quê khó khăn, đến nay đời sống nhân dân được nâng lên, đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo được tăng cường; tình hình chính trị ổn định; kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng thế mạnh của xã được khai thác và phát huy, cơ sở hạ tầng được đầu tư từng bước hoàn thiện, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại.

Lai Thành là địa bàn rộng, diện tích 19,8 km2 với 17 xóm, 3.755 hộ, 13.612 khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm 29%; ngành nghề chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làm dịch vụ. Đảng bộ có 367 đảng viên sinh hoạt ở 23 chi bộ. Trong thực hiện Chỉ thị 05, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, lâu dài, Đảng bộ xã chú trọng quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung của Chỉ thị 05 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác đấu tranh phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ. 

Trong đó, xác định rõ, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đóng vai trò nòng cốt, với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, lấy hành động cụ thể làm gương để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn; coi trọng công tác quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động... Coi trọng việc nêu gương những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thôn xóm, chi hội đoàn thể đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ xã đến thôn đẩy mạnh phát động và duy trì tốt các phong trào thi đua sản xuất, phong trào xây dựng nông thôn mới, đổi mới tác phong lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đảng bộ và nhân dân Lai Thành đã tập trung khai thác tiềm năng đất đai, lao động, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được phát triển và nhân rộng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, những năm vừa qua không xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Giáo dục duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng, các trường học ở cả 3 ngành học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đều đạt chuẩn Quốc gia; học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề ngày càng tăng lên. Các chính sách xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 của xã còn 4,76%. Tinh thần đoàn kết nhân dân, đoàn kết lương giáo không ngừng được củng cố; Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy và triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Xã hiện có 17/17 xóm đạt khu dân cư tiến tiến, trong đó 15/17 xóm đạt danh hiệu Làng văn hoá cấp huyện; 82,4 % số hộ được công nhận gia đình văn hoá... Năm 2016, xã Lai Thành được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều đáng ghi nhận là Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững nguyên tắc và kỷ luật Đảng. Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; đồng thời coi trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Do vậy, sức mạnh của Đảng bộ ngày càng được tăng cường, Đảng bộ nhiều năm được công nhận Đảng bộ 4 tốt, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Những kết quả đạt được trên đã minh chứng cho việc Đảng bộ Lai Thành đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã và thật sự trở thành nền tảng, động lực để xã phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả