Xây dựng Đảng Thứ năm, 08/11/2018 09:10

Gia Viễn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Gần 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Gia Viễn đã xác định rõ việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy đã chỉ đạo chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị LLVT bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 20 ngày 12/8/2016 về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã ban hành Kế hoạch số 26 ngày 30/9/2016 triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn huyện.

Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân vận...

Chính quyền các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp chính quyền đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cụ thể thành các nhiệm vụ như: Phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; chú trọng việc thực hiện quy chế phối hợp  giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể nhân dân.

UBND huyện chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy về thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận ở đơn vị, nhất là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về cải cách thủ tục hành chính; mở rộng áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở mà nhân dân đang quan tâm.

Ban Chỉ đạo huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 26 ngày 30/9/2016 chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, đơn vị LLVT triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tiêu chí, biểu mẫu đăng ký mô hình.

Trong gần 3 năm, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 206 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó 72 mô hình về phát triển kinh tế; 105 mô hình về văn hóa - xã hội; 20 mô hình về an ninh- quốc phòng; 9 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị.

Các mô hình được xây dựng đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH; giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, gia trại, phát triển ngành nghề, quyên góp giúp đồng bào bị thiên tai góp phần tác động tích cực và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua khác như phong trào ngày vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nếp sống văn hóa mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết được nhiều việc khó, cấp bách, phức tạp góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 464.000 triệu đồng, trong đó huy động được các doanh nghiệp đóng góp gần 49.800 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 10.500 triệu đồng; toàn huyện làm được 445 tuyến đường giao thông chiều dài hơn 62 km; cứng hóa  hơn 11 km kênh mương.

Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội của huyện trên 9 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này gần 50 gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ xây nhà mới, nhiều đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được tặng quà, hỗ trợ kịp thời.

Toàn huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như mô hình phối hợp vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo số lượng và chất lượng của Ban CHQS huyện, tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị quân đội, công an với các đoàn thể cơ sở; mô hình tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại xã Gia Sinh, Gia Phú... đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thông qua thực hiện các mô hình Dân vận khéo trong xây dựng hệ thống chính trị đã giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; thu hút tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Từ năm 2016 đến nay đã thành lập được 1 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, trong đó có 1 chi đoàn, 2 Hội Liên hiệp Thanh niên, 10 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, nhất là cấp cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân giám sát và tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa hoa gọi tháng tư về…
Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả