Thời sự Thứ sáu, 14/07/2017 08:45

Ghi nhận qua Đại hội Đoàn cấp huyện

Tính đến cuối tháng 6/2017, 18/18 Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là dịp để các cấp bộ Đoàn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Nhìn chung, các đại hội được tổ chức thành công, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các tầng lớp thanh, thiếu nhi, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Đoàn thêm một bước để Đoàn thật sự là người bạn đồng hành với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong lập thân, lập nghiệp.

Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Khánh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Anh
Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Khánh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Anh

Thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 05 ngày 18/10/2016 về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII; hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tổ chức thành công đại hội cấp mình. Ngay sau khi kết thúc Đại hội điểm ở các đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện để các đơn vị có hướng chỉ đạo tốt hơn tại các đại hội sau. Do đó, 100% đơn vị tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian quy định theo kế hoạch của tỉnh. Trong đó, 4 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội (Huyện đoàn Yên Khánh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối Cơ quan tỉnh, Đoàn Trường Đại học Hoa Lư) đảm bảo đúng quy định.

Thành công đầu tiên của Đại hội Đoàn cấp huyện, thành phố và Đoàn trực thuộc đó là công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới đã được đổi mới. Theo đó, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy ban Kiểm tra được các đơn vị chuẩn bị cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn. Các đơn vị đã thực hiện chia tổ thảo luận để giới thiệu nhân sự, công tác giới thiệu bầu cử được tiến hành công khai, minh bạch. Việc bầu cử ban chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn diễn ra cơ bản đúng nguyên tắc, công tác ứng cử, đề cử đảm bảo phát huy trí tuệ của Đại hội trong lựa chọn nhân sự. Theo đó, độ tuổi bình quân ban chấp hành cơ bản đảm bảo dưới 29 tuổi đối với cấp cơ sở. Tuy vậy, do một số đơn vị có tính đặc thù thuộc các Đoàn trực thuộc, địa bàn khó khăn nên có tỷ lệ tuổi bình quân Ban chấp hành cao hơn so với quy định của Trung ương từ 1 đến 2 tuổi. Trong quá trình Đại hội cấp huyện, tất cả các đơn vị không có vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, không có đơn vị nào phải bầu lại. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện từng bước theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, góp phần quan trọng tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong quá trình Đại hội.

Một trong những thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện, đó là công tác xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội được đảm bảo khoa học, chặt chẽ. Văn kiện được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đoàn viên, cựu cán bộ Đoàn và các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Nhìn chung, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các đơn vị đã tổ chức Đại hội có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, có độ dài hợp lý; đánh giá sát những mặt mạnh, thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân để đúc rút những bài học kinh nghiệm; xây dựng được hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Ngoài việc đầu tư xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, nhiều đơn vị đã đầu tư xây dựng tài liệu tham khảo riêng như: phụ lục số liệu, giới thiệu mô hình, giải pháp hiệu quả; các chuyên đề, tham luận tại Đại hội... Cách thức thể hiện nghị quyết có nhiều điểm mới, đảm bảo ngắn gọn, nhưng thể hiện được những kết quả trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới...

Trong điều hành, Đoàn chủ tịch đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và đúng nguyên tắc nên đảm bảo được chất lượng của Đại hội. Tại Đại hội đều có trình bày tham luận về các vấn đề ĐVTN quan tâm, trở thành diễn đàn của các tầng lớp thanh, thiếu nhi, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu. Theo đánh giá từ các đại hội thì các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” đã đi vào thực tiễn cuộc sống; khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Điều làm nên thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện, đó là đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Do vậy, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của ĐVTN, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN. Đây cũng là những thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đinh Ngọc

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả