Khoa học-Công nghệ Thứ sáu, 25/12/2009 09:03

FPT Software hoàn tất chuyển giao Hệ thống Phần mềm FMS

Chiều 23-12, tại Bộ TT-TT, Công ty FPT Software đã chuyển giao Hệ thống Phần mềm FMS, hoàn tất chương trình chuyển giao Kinh nghiệm triển khai CMMI cấp độ 5 cho cộng đồng CNTT Việt Nam.


L bàn giao tng th này đã khép li chương trình chuyn giao bao gm: Chuyn giao B tài liu, chuyn giao H thng Phn mm và B cài đặt. FPT software s tiếp tc các hot động tư vn theo yêu cu cho các doanh nghip trong quá trình s dng b tài liu và phn mm.

 

H thng phn mm FMS (FSOFT Management Suite) ca công ty FPT Software được xây dng nhm đáp ng nhu cu qun lý cht lượng theo chun CMMI, phù hp vi b tài liu QMS (Quality Management System) đã được chuyn giao trong gói s 1 ngày 20-8.

 

H thng bao gm 5 phn mm: FSOFT Insight h tr qun lý kế hoch, lch trình, vn đề ri ro, ngun lc ca d án; DMS (Defect Management System) h tr qun lý lõi ca d án, đưa ra các báo cáo phc v nhu cu phân tích, đánh giá ca d án; Timesheet dùng để tính công thc tế ca tng d án giúp cho vic tng hp báo cáo trên FSOFT Insight; NCMS (Non-Conformity Management System) h tr qun lý các vn đề không phù hp vi h thng qun lý; Dashboard h tr qun lý cp cao có th xem được tng quan v trng thái tiến trình ca các d án, ngun lc

 

Ông Nguyn Trng Đường, quyn V trưởng V Công ngh thông tin, B TT-TT cho biết, vic ph biến B tài liu hướng dn áp dng CMMI này là mt ni dung trong d án h tr doanh nghip áp dng CMMI ca B TT-TT. Hin d án này đã được lãnh đạo B phê duyt báo cáo kh thi và s bt đầu trin khai trong năm ti. D kiến trong 3 năm t 2010 đến 2012 B TT-TT s h tr cho khong 60 - 100 doanh nghip phn mm trong vic xây dng quy trình và đánh giá theo chun CMMI.

 

Phát biu ti bui l, Th trưởng B TT-TT Nguyn Minh Hng đã đánh giá cao vic làm đầy ý nghĩa ca FPT Software khi chia s vi cng đồng doanh nghip CNTT Vit Nam nhng kinh nghim quý giá ca mình trong vic trin khai CMMI-5. Chương trình chuyn giao này, s mang li động lc cũng như cơ hi cho rt nhiu doanh nghip CNTT để phát trin rng và sâu c th trường trong và ngoài nước khi có được chng ch CMMI-5.

 

Được biết, CMMI viết tt ca t Capability Maturity Model Integration, là mô hình trưởng thành ci tiến quy trình dành cho vic phát trin sn phm và dch v. CMMI cung cp mt nn tng mà t đó các công ty phát trin phn mm có th liên tc ti ưu hóa cht lượng qun lý, phát trin và phân phi các sn phm. Nó được chia thành 5 cp tương ng vi 5 mc độ trưởng thành v năng lc trong sn xut phn mm.

 

FPT Software đã đạt chun CMMI cp độ 5 (H thng quy trình sn xut phn mm đạt mc cao nht trong mô hình trưởng thành v năng lc sn xut phn mm) vào năm 2006.

 

Theo NDĐT

 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả