Tin tức Thứ năm, 18/05/2017 09:18

Cục Hải quan Hà Nam Ninh: Phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp là giải pháp tăng thu hiệu quả

Mặc dù chính thức đi vào hoạt động chưa đầy 1 năm nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã tích cực hoàn thiện tổ chức bộ máy, từng bước kiện toàn nhân sự tại các đơn vị thuộc và trực thuộc; đồng thời triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã nhanh chóng đạt được những kết quả thu ngân sách đáng khích lệ. Tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm đạt 1.447 tỷ đồng, đạt 54% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao. Riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình số thu nộp NSNN đến nay đã đạt gần 1.000 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán năm. Đây là động lực để Cục Hải quan Hà Nam Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.

Bộ phận một cửa Cục Hải quan Hà Nam Ninh.
Bộ phận một cửa Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Trong những năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn Hà Nam - Nam Định và Ninh Bình luôn được duy trì và tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp XNK đa dạng loại hình: Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp chế xuất, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, Ninh Bình - Hà Nam - Nam Định là các tỉnh ở xa cửa khẩu, hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa kinh doanh như: vải, nguyên phụ liệu ngành may, sợi bông, nhựa nguyên liệu, hóa chất, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược, nguyên liệu cốc dầu mỏ làm kính, máy móc, linh kiện, phụ tùng ô tô, đá xây dựng, vôi, hàng bách hoá, sản phẩm mây tre, cói... do những mặt hàng này có thuế không nhiều, nên việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách gặp khó khăn.

Trước những yếu tố khách quan đó, từ khi thành lập, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã xác định quan điểm xuyên suốt là tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, thu hút được nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan, góp phần tăng số thu ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Đồng thời Cục quyết liệt thực hiện các giải pháp thu nộp NSNN; quán triệt và thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động XNK trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cũng như các cơ quan, ban, ngành của 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình để thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, để thu hút doanh nghiệp, Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan nhằm tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác Hải quan – Doanh nghiệp và Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp, với phương châm “Hải quan - Doanh nghiệp” là “Đối tác - Hợp tác”.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã tổ chức thành công 2 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn. Ngay sau khi kết thúc hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp, Cục đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-HQHNN về việc thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên địa bàn Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Tổ này do đồng chí Quyền Cục trưởng trực tiếp làm Tổ trưởng và thành viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Cục.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp thu

Với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, đến nay tổng số thu nộp NSNN 4 tháng đầu năm  đạt 1.447 tỷ đồng, đạt 54% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao. Riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình số thu nộp NSNN đến nay đã đạt gần 1.000 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán năm.

Tại địa bàn Cục phụ trách thường xuyên có khoảng 700 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, số doanh nghiệp đã tăng cả về số lượng cũng như mặt hàng XNK đa dạng, nhiều chủng loại. Tính đến 30/4/2017 trên toàn địa bàn Cục quản lý đã tiếp nhận và làm thủ  tục hải quan cho trên 63.000 tờ khai XNK; kim ngạch XNK đạt gần 3 tỷ USD.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đến nay, các đơn vị trực thuộc Cục đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đến cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong quá trình triển khai dịch vụ tại các đơn vị chưa có những vướng mắc phát sinh. Tính đến ngày 30/4/2017 đã có 1.021 hồ sơ được xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cho biết: Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nộp ngân sách 6 tháng đầu năm và là tiền đề để Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện vượt dự toán thu năm 2017, ngành Hải quan đang triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, trong đó: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình về tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn và góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ khách hàng; phối hợp với các ban, ngành của các tỉnh nhằm động viên thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều mặt hàng mới về làm thủ tục tại các Chi cục trực thuộc.

Cùng với đó, lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý thu để thu hồi nợ thuế, không để phát sinh nợ xấu, nuôi dưỡng nguồn thu. Tập trung xác định kiểm tra các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm, phân tích, thu thập thông tin chính xác hạn chế rủi ro, chống khai báo gian lận, đảm bảo thu thuế hiệu quả.

Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy  trì hiệu quả hoạt động của Tổ tư vấn ở các đơn vị nhằm giải quyết nhanh, chủ động gặp gỡ và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế.

Bên cạnh việc thực thi những giải pháp để thu ngân sách thì chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh đặc biệt quan tâm, coi đây là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với mỗi thành viên trong các đơn vị được đẩy mạnh.

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên được Cục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và đem lại hiệu quả. Từ đó, bản thân mỗi cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo lòng tin của doanh nghiệp với cơ quan quản lý.     

Bài, ảnh: Nguyễn Thơm

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả