Tin tức Thứ ba, 06/03/2018 08:25

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình: Hoạt động ngày càng hiệu quả

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 12 năm 2015.

Vận hành hệ thống bể lọc nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam
Vận hành hệ thống bể lọc nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Trong năm 2017, Công ty thực hiện nhiều nội dung công việc quan trọng như: Xây dựng đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp và phương án thoái vốn tại doanh nghiệp để trình cấp thẩm quyền phê duyệt; triển khai phương án cấp nước 24/24h tại khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý khách hàng; quản lý ghi đồng hồ, tính cước, in hóa đơn; ghi chỉ số, thu tiền nước bằng điện thoại di động; triển khai phương án xã hội hóa cấp nước cho các xã Gia Phong (Gia Viễn), Định Hóa (Kim Sơn) và một số khu vực dân cư chưa có nước sạch... qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng doanh thu, đảm bảo đời sống cho người lao động...

Ông Đinh Ngọc Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Năm 2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các tiêu chí an toàn về lưu lượng, an toàn về áp lực và an toàn về chất lượng, qua đó thực hiện mục tiêu vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, xã hội; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch.

Cụ thể, sản xuất nước tăng 12%, nước thương phẩm tăng 4% so với kế hoạch; tổng doanh thu và thu nhập khác ước đạt 116 tỷ đồng, nộp ngân sách 11,8 tỷ đồng (vượt 9,65% so với kế hoạch); lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 2 tỷ đồng (đạt 188% so với kế hoạch), thu nhập bình quân của người lao động là 5,4 triệu đồng/tháng.

Vốn Nhà nước được bảo toàn, vốn chủ sở hữu tăng (vốn điều lệ là 150,8 tỷ, vốn chủ sở hữu năm 2017 là 152 tỷ); tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 1,36, cổ tức 60,34 đồng/cổ phiếu (gấp 2 lần năm 2016); không phát sinh nợ xấu, các khoản vay được trả đúng hạn. Trong năm 2017, sản phẩm nước lọc Tràng An đạt doanh thu 650 triệu đồng (tăng 28,7% so với kế hoạch), tạo việc làm cho 10  lao động.

Chất lượng dịch vụ của Công ty ngày càng được nâng cao; việc thu tiền nước tập trung đã được thực hiện có hiệu quả. Thủ tục hành chính trong lắp đặt cấp nước đã đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của nhân dân. Chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn được kiểm tra định kỳ, Công ty đã kiểm soát được 15/15 chỉ tiêu cấp A về chất lượng nước sạch của Bộ Y tế.

Các Chi nhánh, các Trạm cấp nước đều thực hiện tốt quy định nội kiểm và công bố chất lượng nước sản xuất. Công ty cũng đã có nhiều giải pháp về chống thất thoát nước, bước đầu có hiệu quả: Chi nhánh Kim Sơn, Hoa Lư, Tam Điệp đã giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 25%. Trong năm các chi nhánh đã kịp thời tìm, sửa chữa 714 điểm vỡ ống và xử lý 36 vụ vi phạm truy thu gần 200 triệu đồng tương ứng với 11.858 m3 nước),.

Cũng theo ông Đinh Ngọc Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty: Nhu cầu và chất nước sạch cho nhân dân được đảm bảo nhờ đưa các Trạm nước sạch nông thôn vào hoạt động và đấu nối vào hệ thống cấp nước tập trung của Công ty. Cụ thể: Tháng 9/2017, công trình nước sạch Kim Hải (Kim Sơn) được khai thác; đấu nối hệ thống cấp nước Ninh Thắng, Ninh Hòa, Trường Yên vào hệ thống cấp nước tập trung của Nhà máy nước Ninh Bình và Hoa Lư.

Đến nay đã có 7 công trình (Phú Lộc, Quảng Lạc, Phú Long, Yên Quang, Lạng Phong (Nho Quan), Kim Mỹ (Kim Sơn), Trường Yên (Hoa Lư) được giao nhận nợ, với giá trị tài sản là 40,45 tỷ đồng. ở khu vực nông thôn, nhu cầu nước sạch của nhân dân đã được đảm bảo về số lượng, cải thiện về chất lượng; nhiều khu vực đã được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Công ty chú trọng thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp theo lộ trình và quy định của nhà nước.

Theo đó, trong năm 2017, Công ty đã xây dựng đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp và phương án thoái vốn tại doanh nghiệp để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện từ năm 2018; phương án nhượng, bán tài sản và chuyển giao lao động của Chi nhánh cấp nước Gia Viễn đã hoàn thành công tác định giá tài sản.

Đồng thời tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty, như việc lắp đặt hộ dùng nước được thực hiện qua một đầu mối, thời gian không quá 5 ngày; các thủ tục khác cũng được đơn giản, được nhân dân ghi nhận.

Năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp và Phương án thoái vốn tại doanh nghiệp theo đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư cấp nước để tạo điều kiện cho nhiều người dân được tiếp cận với nước sạch và góp phần hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí nước sạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản lý khách hàng; quản lý ghi đồng hồ, tính cước, in hóa đơn; ghi chỉ số, thu tiền nước bằng điện thoại di động; tiếp tục thực hiện phương án khoán chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.

Bảo Yến

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả