An ninh Thứ hai, 01/01/2018 10:07

Công tác tuyên truyền pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu vi phạm

Năm 2017, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc PBGDPL chặt chẽ; nội dung pháp luật được tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm yêu cầu của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thiết thực với người dân. Hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Qua công tác tuyên truyền PBGDPL đã giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, từ đó giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn...

Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT. Ảnh: Anh Tuấn
Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT. Ảnh: Anh Tuấn

Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã được kiện toàn theo đúng thành phần, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền PBGDPL. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) pháp luật cũng được kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Điểm nổi bật trong năm 2017 là sự phối hợp của các cấp, ngành trong việc bồi dưỡng các chuyên đề pháp luật cho đội ngũ BCV, TTV pháp luật, hòa giải viên cơ sở, cán bộ pháp chế sở, ngành để đội ngũ này triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua một cách nhanh chóng và kịp thời đến đông đảo nhân dân.

Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc tuyên truyền triển khai phong trào An toàn trường học. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp xây dựng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền các quy định của pháp luật đến người lao động.

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo ATGT, Thanh tra tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phổ biến pháp luật trực tiếp qua hội nghị, các buổi tọa đàm, đối thoại, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và phổ biến pháp luật trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng; qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; trợ giúp lý, hoạt động các câu lạc bộ pháp luật, qua cấp phát tài liệu pháp luật, tờ rơi. Trong năm toàn tỉnh đã tổ chức 313 hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép để tuyên truyền pháp luật đến đông đảo người dân.

Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017, 100% các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai; toàn tỉnh tổ chức gần 400 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt, cho hơn 6.000 người để phổ biến Luật Đất đai, Luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính... đến đông đảo nhân dân.

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tuyên truyền viên, hòa giải viên, cấp phát gần 2.000 cuốn sách pháp luật cho các Câu lạc bộ pháp luật. Công tác PBGDPL trong nhà trường, PBGDPL cho đối tượng đặc thù, được thực hiện tốt bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống cho người vùng dân tộc, miền núi, ven biển, người nhiễm HIV/AIDS.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn lồng ghép phổ biến pháp luật cho hàng nghìn lượt hội viên. Công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của địa phương được thực hiện tốt.

Xác định công tác PBGDPL là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, năm 2017 hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp  tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL.

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 của UBND tỉnh; các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác PBGDPL. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

Rà soát, kiện toàn đội ngũ BCV, TTV pháp luật. Làm tốt việc tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ BCV, TTV để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các luật mới được Quốc hội thông qua liên quan nhiều đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Mạnh Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả