Thời sự Thứ năm, 17/05/2018 08:09

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ở thành phố Ninh Bình

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thành phố Ninh Bình đã chú trọng gắn với thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và 6 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố Ninh Bình khóa XIX. Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thành phố Ninh Bình đã có những bước chuyển rõ nét trong cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, thời gian qua, cán bộ, công nhân Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình đã đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ảnh: Đức Lam
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, thời gian qua, cán bộ, công nhân Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình đã đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ảnh: Đức Lam

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy coi trọng việc học tập nghiêm túc các chuyên đề của Trung ương gắn với thực hiện các chủ đề của Tỉnh ủy và Thành ủy, đồng thời chỉ đạo triển khai nghiêm túc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở thành phố và cơ sở. Sau sinh hoạt, các đơn vị đăng ký các công việc cụ thể của đơn vị mình làm theo Bác, trên cơ sở đó thành phố xếp loại thi đua cuối năm.

Quá trình thực hiện, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: thông qua các hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ, hội nghị báo cáo viên, các buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn thể; mở các chuyên mục tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố và cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; xem phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên Bản tin và trang Thông tin điện tử thành phố; phối kết hợp cung cấp ảnh, tư liệu tuyên truyền trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh... Qua đó tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Thành ủy về việc xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ thành phố đã có 65/65 tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, nhiệm vụ và được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị đã sáng tạo xây dựng chuẩn mực ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra để cán bộ, đảng viên thực hiện. Cùng với đó, việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sau mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nội dung đăng ký học tập phù hợp, thiết thực với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 765 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 2571 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở quy định của Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại đơn vị; đồng thời quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện. Do đó, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, tác phong làm việc gần dân, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đến nay sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã đi vào nề nếp ở tất cả các cơ quan, đơn vị có trụ sở độc lập và ở 118 chi bộ tổ dân phố, thôn. Đầu năm 2018, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thành phố đã hướng dẫn các đơn vị làm sổ nêu gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các đảng bộ, chi bộ. Hiện 100% cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, đóng sổ nêu gương để ghi lại thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua đánh giá chất lượng hoạt động hàng tháng đối với các đảng bộ, chi bộ, Thành ủy Ninh Bình tổ chức biểu dương và trao tặng cờ luân lưu Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, bắt đầu từ tháng 3/2018.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc đúng tiến độ, thời gian; nêu gương người tốt việc tốt... qua đó tạo sự chuyển động tích cực về ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời cũng từng bước xây dựng nếp sống văn hóa cho người dân thành phố, góp phần đưa Ninh Bình ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả