Thời sự Thứ hai, 01/01/2018 10:04

Chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vui mừng đón chào năm mới 2018. Nhìn lại năm 2017, một năm với nhiều sự kiện quan trọng, ghi dấu chặng đường một phần tư thế kỷ tái lập tỉnh.

Du khách vào thăm Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Du khách vào thăm Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Trong điều kiện có rất nhiều thuận lợi, song không ít những thử thách, khó khăn, với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại. GRDP tăng 7,95%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh. Vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra, nông nghiệp vẫn giữ tốc độ tăng trưởng. Chúng ta có thêm 20 xã và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, doanh thu du lịch tăng 41%. Thu ngân sách đạt 7.416 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chú trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự- quốc phòng địa phương được tăng cường. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều đổi mới đem lại hiệu quả thiết thực...

Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2015-2020, có ý nghĩa rất quan trọng. Những kết quả trên đây là nguồn động viên, khích lệ, củng cố niềm tin và tạo khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Với chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của năm, nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả chủ đề nêu trên là tiền đề quan trọng để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của năm 2017. Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nguyện chung sức, đồng lòng thể hiện khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

Ninh Bình

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả