Xây dựng Đảng Thứ năm, 31/08/2017 08:30

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Là đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Ninh Bình, sự chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Ninh Bình đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chú trọng nghiên cứu, học tập các nội dung của Chỉ thị 05 để tổ chức thảo luận, lựa chọn các công việc trọng tâm cần đăng ký học tập làm theo. Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã tiến hành rà soát nội dung chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng từ năm 2012 cho phù hợp. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đã được gắn với các tiêu chí của đạo đức nghề nghiệp, là một trong các căn cứ để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng hàng năm của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên đều tự liên hệ bản thân, bổ sung kế hoạch, nội dung đăng ký, giải pháp để thực hiện việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ theo chủ đề năm công tác 2017 của tỉnh cũng như xây dựng phong cách ứng xử của người dân thành phố theo chủ đề của thành phố năm 2017. 

Việc xây dựng bản đăng ký của mỗi đảng viên còn được tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các nội dung cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Chi bộ đã chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó phòng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong từng công việc của phòng, người đứng đầu đã thể hiện ý thức, trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về tài chính, kế hoạch đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Thực hiện việc phân công phụ trách theo đề án vị trí việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường của từng người. Các đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt chế độ thực thi công vụ, có phong cách ứng xử văn hóa nơi công sở, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị về nề nếp làm việc, giờ giấc, thực hiện nếp sống văn minh tại nơi cư trú... Từ sự chuyển biến này đã làm thay đổi mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công của mỗi cán bộ, công chức. Nhiều đảng viên trong Chi bộ đã tập trung đầu tư, nghiên cứu văn bản, tài liệu để trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn. Mạnh dạn trong tranh luận, trao đổi về nghiệp vụ khi lãnh đạo phân công nhiệm vụ. Từ đó dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và lãnh đạo đơn vị. Tinh thần, trách nhiệm đối với công việc được giao đã được nâng lên rõ rệt. Từ việc học và làm theo Bác, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tập trung giải quyết được nhiều hạn chế, tồn tại trong việc triển khai nhiệm vụ của địa phương. Làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực của mình quản lý và những việc đột xuất của thành phố cũng như của ngành. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hai chiều với lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Qua đó đảm bảo tính công khai, dân chủ, phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của mỗi thành viên trong thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tính nhất quán trong chỉ đạo, điều hành công việc. Từ thực tiễn nhiệm vụ gắn với tinh thần, trách nhiệm của tập thể cũng như mỗi cá nhân, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do thành phố và ngành phát động, tạo động lực thi đua học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mỗi cán bộ, công chức.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả