Thời sự Thứ tư, 11/07/2018 18:10

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng 2 BCĐ chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng 2 BCĐ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng 2 BCĐ phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoàn thành việc tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2018 cấp cơ sở; quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

6 tháng đầu năm 2018 các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng mới 53 mô hình, điển hình, nâng tổng số mô hình, điển hình toàn tỉnh lên trên 1 nghìn 500 mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các BCĐ biểu dương, ghi nhận kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cơ quan, đơn vị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, trọng tâm là chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 gắn với chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh; các văn bản về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của trung ương, của tỉnh.

Chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, cơ sở, phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết kịp thời những đề nghị chính đáng của các tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với nhân dân...

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ công chức; kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí nhấn mạnh: Cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải được bắt nguồn từ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở; củng cố quốc phòng, an ninh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Xuân Trường- Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả