Thời sự Thứ tư, 11/07/2018 14:39

Ban tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 11/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Đức Lộc,TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Đức Lộc,TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trương Đức Lộc,TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là đã tham mưu sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh; sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đến nay, đã có 7/8 huyện, thành phố thực hiện việc bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn (xóm). Ở cấp xã đã có 101/118 xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp, giảm được 691 người (bằng 38%).

Đến nay đã khắc phục tình trạng thôn, xóm trắng chi bộ, 100% thôn, xóm trong toàn tỉnh đều có tổ chức Đảng. Cùng với đó đã triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị phụ trách đã phối hợp với doanh nghiệp kết nghĩa và xã đặc thù đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau 2 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị phụ trách phối hợp với doanh nghiệp kết nghĩa đã ủng hộ, giúp đỡ các xã đặc thù tổng số tiền trị giá trên 46,6 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở các xã đặc thù.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ những kết quả, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng như: bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn; công tác kiện toàn, điều động, bổ nhiệm cán bộ và nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ; công tác phát triển đảng viên....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện và phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7– BCH trung ương Đảng (khóa XII); tập trung thực hiện các Đề án thực hiện Nghị quyết 18 (hội nghị Trung ương 6), Kết luận số 911của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; rà soát bổ sung các quy định, quy chế đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; triển khai thực hiện thí điểm đổi mới lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng; triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Kế hoạch năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là việc tổ chức học ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện; đẩy mạnh việc kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Mai Lan – Anh Tuấn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa hoa gọi tháng tư về…
Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả