Thời sự Thứ tư, 03/01/2018 17:08

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 3/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Minh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày và tiến hành thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2017 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng.

Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế phát triển khá toàn diện, GRDP tăng 7,95%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn do bão, lũ gây ra, giữ vững tốc độ tăng trưởng, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt; dịch vụ, du lịch phát triển khá.

Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm 2018 là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Đòng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Minh
Đòng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Minh

Nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát triển mạnh kinh tế, GRDP tăng trưởng 8,21%; nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp hàng hóa, bền vững; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 1.050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách tư pháp; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh những thành tựu của năm 2017 chính là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất bằng chương trình hành, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm... cán bộ theo phân cấp quản lý; Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; Tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”;

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng… Cần tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 ngay từ những ngày, những tháng đầu năm.

Nhiệm vụ trước mắt là phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh ngay từ những ngày đầu năm; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho nhân dân đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an ninh trật tự với phương châm chủ động, quyết liệt, không để bị đột xuất bất ngờ, nhất là dịp trước, trong và sau Tết..

các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Thế Minh

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo thực hiện chủ đề công tác năm 2017, triển khai chủ đề công tác năm 2018; công bố quyết định khen thưởng của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì;

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và nhiều đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đón nhận Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy, Vì sự nghiệp Tuyên giáo, Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả