Thời sự Thứ tư, 16/05/2018 18:27

Ban thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Chiều 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh; Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Hội nghị diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã tiến hành một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: 2 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn tỉnh cùng tham gia học tập. Trên cơ sở chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn chủ đề công tác sát với tình hình thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch về tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chủ trương này và từng bước đi vào nền nếp. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thêm nội dung mới đó là: Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và được ghi danh vào cuốn sổ “Nêu gương”.

Triển khai Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm nhiều… Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh đều coi trọng xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện có hiệu quả tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tham luận, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Tại hội nghị, đã có 13 tập thể, 26 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được kết quả toàn diện hơn, đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cần tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các cấp tích cực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Coi trọng việc theo dõi, giám sát thực hiện Chỉ thị 05. Đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Mỗi đơn vị lựa chọn vấn đề trọng tâm, cấp bách, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong một thời hạn nhất định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Duy trì có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng quý, nhất là nội dung chuyên đề năm 2018 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định. Thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Biểu dương, tuyên truyền, phổ biến nhằm nhân rộng những cách làm sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phê bình những địa phương đơn vị chưa thực sự chú trọng, làm lướt, hình thức…

Đào Duy- Trường Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa hoa gọi tháng tư về…
Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả