Tin tức Thứ ba, 12/06/2018 18:45

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới của Yên Khánh

Chiều 12/6, tại huyện Yên Khánh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới ở Yên Khánh và bàn giải phấp thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có: các tành viên Ban chỉ đạo là Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh; HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban của huyện Yên Khánh.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện cho biết: Năm 2011, huyện Yên Khánh bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 8,3 tiêu chí/xã. Đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ nét; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng đầy đủ; người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tin tưởng, tích cực hưởng ứng tham gia.

Theo kết quả tự đánh giá của huyện, đối chiếu với bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay Yên Khánh còn: 2 tiêu chí chưa đạt (quy hoạch và y tê-văn hóa-giáo dục); 2 tiêu chí cơ bản đạt (Giao thông, môi trường); còn lại các tiêu chí: Thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thì đều đã đạt. Mục tiêu của huyện là: Phấn đấu đến năm 2018, trở thành Huyện nông thôn mới; năm 2020 các xã Khánh Thành, Khánh Nhạc đạt xã nông thôn kiểu mới.

Các giải pháp chính là: Tập chung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch, giao thông, y tế-văn hóa giáo dục, môi trường với những công việc cụ thể và được giao rõ trách nhiệm cho các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Tiếp tục duy trì, củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả các mô hình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với VSATTP, kết hợp lực lượng lao động vừa sản xuất nông nghiệp vừa sản xuất công nghiệp, TTCN, tham gia dịch vụ thương mại...

Để đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới năm 2018, Yên Khánh kiến nghị, đề nghị với tỉnh, các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn để huyện, hoàn thành 10 hạng mục công trình; Sở Giáo dục giúp đỡ xây dựng trường THPT Yên Khánh B đạt chuẩn; các sở, ngành khác tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ được giao và cho Thị trấn Yên Ninh được hưởng chính sách như các xã xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến trao đổi của các sở, ngành, nhất là về nhữngkiến nghị, đề nghị của huyện liên quan đến ngành mình; quy hoạch, giao thông, giáo dục...và hướng giải quyết cũng như cơ chế, chính sách thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cho rằng: Qua ý kiến phát biểu của các sở, ngành; thể hiện sự đồng tình, ủng hộ cao trong việc tìm giải pháp, biện pháp giúp Yên Khánh trở thành Huyện nông thôn mới. Tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện bộ tiêu chí của huyện.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất một số vấn đề: Với quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của huyện đã được phê duyệt, cập nhật thêm quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, hệ thống mạng lưới giáo dục, sử dụng đất đai, quy hoạch thương mai,,,tạo thành bộ tiêu chí về quy hoạch.

Tuy nhiên, do quy định mới về tiêu chí quy hoạch chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, nên Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh cùng sở Xây dựng thảo văn bản gửi ban chỉ đạo XDNTM Trung ương trình bầy rõ về tiêu chí này của huyện Yên Khánh. Tập trung cho xây dựng một số tuyến đường, nhất là tuyến Khánh Hải-Khánh Hội-Khánh Thủy; dành kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường cho việc nâng cấp tuyến đường trên, với tinh thần huyện lo GPMB, sở Giao thông và Vận tải tổ chức rải ngân nhanh, kịp thời hoàn thành vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Đối với giáo dục, Trường PTTH Yên Khánh B tập trung cho việc hoàn thiện nhà hiệu bộ và các phòng bộ môn; triển khai nhanh, kịp thời và rẻ việc xây dựng nhà đa năng từ việc nghiên cứu, thiết kế, đấu thầu xây dựng..với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng trong đó ngân sách tỉnh 50%, ngân sách huyện 50%.

Với thị trấn Yên Ninh, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết cho hưởng một số chính sách như xã XDNTM; tuy nhiên cần khảo sát các tuyến đường để tính toán lượng xi măng hỗ trợ. Giao Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh phối hợp với văn phòng UBND tỉnh soạn thảo thông báo kết luận hội nghi để gửi cho các sở ngành thực hiện.

Đinh Chúc- Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả