Chính trị Thứ sáu, 11/01/2019 18:10

Ban chỉ đạo 94 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 11/1, Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa (BCĐ 94) và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 94 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí thành viên 2 Ban chỉ đạo của tỉnh; Trưởng BCĐ 94, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; thành viên tổ giúp việc BCĐ 94 cấp tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2018, BCĐ 94 của tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được nâng lên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân với tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng và chỉ đạo thực hiện tốt việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra các giải pháp đấu tranh phòng ngừa nhanh, nhạy, kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức, xuyên tạc, kích động lôi kéo quần chúng chống Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Trong năm, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Công tác thông tin đối ngoại có nhiều điểm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, chú trọng đưa thông tin về cơ sở...

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề 2 BCĐ cần quan tâm để thực hiện hiệu quả hơn công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa và công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 Ban chỉ đạo của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí thành viên, cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc của các BCĐ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí đề nghị:Qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó các thành viên, các cơ quan thường trực của 2 BCĐ bám sát để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với BCĐ 94, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng báo chí theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thông tin nhanh về các sự kiện, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để sớm định hướng dư luận, ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh công tác quản lý báo chí - xuất bản, thông tin, truyền thông, nhất là trên mạng internet, mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kịp thời có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Đối với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, thời lượng để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh. Phản ánh kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Làm tốt công tác thông tin, định hướng, tăng cường tin, bài đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại đa phương.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Xuân Trường - Thế Minh


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả