Thời sự Thứ năm, 12/07/2018 17:53

Ban chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 12/7, Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban chỉ đạo 94) và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 94 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên 2 Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, Ban chỉ đạo 94 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai nhanh nhạy, kịp thời nhiều giải pháp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và thông tin đối ngoại, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng tầm vị thế của tỉnh, ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua đó, nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được nâng lên.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp giữa tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; coi trọng chỉ đạo thực hiện tốt việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo chiều hướng và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức, xuyên tạc, kích động lôi kéo quần chúng chống phá Đảng, Nhà nước...

Các đại biểu cũng đề xuất, nhấn mạnh một số giải pháp thực để hiện tốt hơn công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, như: Tăng cường định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và với thanh niên. Kiên quyết đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc của kẻ thù; tăng cường nắm tình hình, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương trong công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban chỉ đạo ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu 2 Ban chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và thông tin đối ngoại. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai thực hiện các Nghị quyết của trung ương, của tỉnh gắn với Chỉ thị 05 và chủ đề công tác năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Ninh Bình đến bạn bè trong nước, quốc tế. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh, Trưởng 2 Ban chỉ đạo đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất mở một số lớp tập huấn về an ninh mạng, an ninh quốc gia, an ninh văn hóa... cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm coi trọng đảm bảo an ninh nội bộ; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh về kinh tế, an sinh xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội; tạo sự động thuận, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân chống âm mưu diễn biến hòa bình, đăc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Đồng chí cũng đề nghị cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tăng cường phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin đối ngoại song phương với các địa phương, các quốc gia có sự phát triển gắn kết về kinh tế, văn hóa, có khả năng tạo mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với Việt Nam và tỉnh. Nâng cao năng lực thẩm định, thẩm tra các chương trình phát triển, các công trình, dự án có yếu tố nước ngoài, không để tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn cho tỉnh. Quan tâm đến hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường mối liên kết với các địa phương lân cận.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đồng chí giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tham mưu để tổ chức thực hiện đạt kết quả trong thời gian tới.

Xuân Trường- Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả