HĐND tỉnh khóa XIV Thứ ba, 10/07/2018 18:07

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

Sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh khóa XIV đã tiến hành bế mạc kỳ họp thứ 8. Tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp, Báo Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa 14 đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng đạt 9,45%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,1%; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt trên 24,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% và đạt 52,2% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5.340 tỷ đồng, đạt 67,1% dự toán và tăng 61,2% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu tăng khá, đạt 612,6 triệu USD, tăng 10,6%; số khách đến thăm quan tai các điểm du lịch trên địa bàn đạt 5,2 triệu lượt, tăng 5,3%và bằng 73,3% mục tiêu kế hoạch.

HĐND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong một số lĩnh vực; phân tích, dự báo những thách thức mới mà tỉnh ta phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có những biến động phức tạp, nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nội tại và khách quan, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành được kế hoạch đặt ra. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, có các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2018.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan diễn biến tình hình và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm, HĐND tỉnh nhất trí xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018, cụ thể: Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn.

Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các phương án phòng chống thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập úng. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong đó tập trung cho 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn. Tiếp tục điều hành ngân sách đảm bảo khoa học, hiệu quả; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết. Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, nhất là các dự án trọng điểm;

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các đối tượng chính sách và người có công trong các dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày hội quốc phòng toàn dân; Giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh; xử lý, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo; Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý; Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh tạo đòn bẩy cho tỉnh phát triển.

Về hoạt động giám sát, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp, báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh; Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh và các báo cáo chuyên đề của các cơ quan.

Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh trên cơ sở tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri trong tỉnh, những nội dung chất vấn các ngành đã cam kết cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND và cử tri trong toàn tỉnh.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với các nghị quyết được thông qua, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện nghiêm túc.

Các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri trong tỉnh, tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thời gian qua, tại một số địa phương trong nước đã có đối tượng lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh ta, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, các đơn vị chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. HĐND tỉnh kêu gọi cử tri và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sống và làm việc theo pháp luật, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Ninh Bình, đất nước ta ngày càng phồn vinh, nhân dân được sống hòa bình, hạnh phúc.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôitrân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý về dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và nhân dân trong tỉnh; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các ngành, các cấp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin chúc các vị đại biểu khách quý các đồng chí, cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 14.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng chí Trần Hồng Quảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả